Foto Denise Landerberg

Vi har vid ett flertal tillfällen haft den stora äran att få många av våra hästar fotograferade av Denise Landerberg, en otroligt duktig hästfotograf som är suverän på att fånga exceptionella ögonblick!